(1) Mann,Ted (1506) - Kernighan,Mark (2217) [B12]
5th Checkmate Championship Springfield, NJ (5.1), 22.02.2009
[Moldovan & Rybka 2.3]

B12 Caro-Kann Defense Advance Variation

1.e4 c6 2.Nf3 d5 3.e5 Bf5 4.d4 e6 5.Bd3 Bxd3 6.Qxd3 c5 7.c3 Nc6 8.0-0 Qb6
This position is also reached via 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Qb6 5.Nf3 Bd7 6.Bd3 Bb5 7.0-0 Bxd3 8.Qxd3 Nc6 & classified by ChessBase under ECO code C02.

9.b3
[>=9.dxc5 Bxc5 10.b4+/= ]

9...Rc8 10.Be3 cxd4 11.cxd4 Nb4 12.Qe2 Ne7
Diagram13.Nbd2N
[13.Rc1 Rxc1+ 14.Bxc1 Nf5 15.Bb2 Be7= Pham Thi Thu,H - Pham Bich,N : Ha Tinh 2000]

13...Nec6
[>=13...Nf5 ]

14.a4
[>=14.Rfc1 ]

14...Qa6 15.Qd1?
[15.Qb5= ]

15...Be7 16.Rc1 Nd3 17.Rb1 Ncb4 18.Bg5??
[18.Ne1=/+ ]

18...Na2-+ 19.Bxe7? Nc3 20.Rc1? Nxc1 21.Qe1 N1e2+ 22.Kh1 Kxe7 23.Ng5 h6 24.Nh3 Nxd4 25.f4 Qe2 26.Qh4+ Kd7 27.Rf2? Nf5?! 28.Rxe2 Nxh4 29.Re1 Na2 30.g3 Nf5 31.g4 Nd4 32.Nf2 Rc2 33.Rd1 Nc3 34.Nde4 Nxd1 35.Nxd1 dxe4 36.Ne3 Re2 37.Nc4 Nf3 0-1