(1) Sherer,Max (1668) - Kernighan,Mark (2244) [A56]
Kenilworth Summer Tournament Kenilworth, NJ (2), 18.06.2009

A56 Czech Benoni

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.Nc3 d6 5.e4 Be7 6.g3 0-0 7.h4 Ne8
[For 7...h5 see Stoyko - Wocjio : 2006 Kenilworth Club Championship, on the main KCC site (articles section).]

8.Bh3 Bxh3N 9.Rxh3 Qd7 10.Be3 Na6 11.Kf1 Nac7 12.a4 f5 13.Kg2 Nf6 14.Qd3 f4 15.gxf4 exf4 16.Bxf4 Nh5 17.Bg3 Qg4 18.Nge2?
Diagram18...Rxf2+! 19.Kxf2 Qxh3-+ 20.Rg1 Bxh4 21.Nb5? Nxb5 22.axb5 Nxg3 23.Nxg3 Qh2+ 24.Rg2 Rf8+ 0-1