1.d4 Nf6 2.c4 Nc6 3.Nf3 d6 4.Nc3 e5

Tom Borvander - Vytautas Slapikas [A54]

Gothenburg op/Gothenburg (4) 2001


1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 e5 4. Nf3 Nc6 5. d5 Ne7 6. h3 Ng6 7. e4 Be7 8. Bd3 O-O 9. Ne2 h6 10. Be3 Nh7 11. Qd2 f5 12. exf5 Bxf5 13. Bxf5 Rxf5 14. Qc2 Rf6 15. Nd2 Nh4 16. Qe4 Nf5 17. h4 Qd7 18. Nc3 a6 19. O-O-O Rf7 20. Nf3 Nf6 21. Qd3 Ng4 22. Ne4 c6 23. Kb1 b5 24. Bb6 c5 25. Ba5 b4 26. b3 Bd8 27. Bxd8 Rxd8 28. h5 a5 29. Kb2 a4 30. Ra1 Nd4 31. Rh3 a3+ 32. Kc1 Rf4 33. Kd2 Rxe4 34. Qxe4 Nxf2 35. Qh4 Nxh3 36. Nxd4 cxd4 37. gxh3 Rf8 38. Rg1 Qf5 39. Rg6 Qf1 0-1


Vaidas Sakalauskas - Vytautas Slapikas [A41]

LTU-ch/Kaunas (4) 2001


1. d4 d6 2. Nf3 Nc6 3. c4 e5 4. Nc3 Nf6 5. d5 Ne7 6. e4 Ng6 7. g3 Be7 8. Bg2 O-O 9. O-O h6 10. Ne1 10. h3!? Nh7 11. Be3 f5 12. exf5 Bxf5= 10... Nh7 11. Nd3 f5 11... Bg5 12. f4!? exf4 13. gxf4 Bf6 unclear 12. exf5 12. f4!? 12... Bxf5 13. Ne4 Qd7 14. Qe2 Nf6 15. Bd2 Rf7! 16. Bc3 Raf8 17. Nxf6+ Bxf6 18. Be4 Bg5 18... Bxe4 19. Qxe4 Ne7 20. Rae1 Qf5 21. f4 exf4 22. Qxf5 Nxf5 23. Bxf6 Rxf6 24. Nxf4 Nd4 25. Re4 19. f3 Ne7 20. Nf2 Bxe4 21. Nxe4 Qh3 22. Rae1 b6 23. b3 a6!? 24. Rf2 a5 25. Ref1 Nf5 26. Nxg5 hxg5 27. Qe4 Qh7 28. Bd2 Nd4 29. Qxh7+ Kxh7 30. Kg2 Kg6 31. g4 c5 32. dxc6 Nxc6 33. Be3 a4 34. Rd1 Rf6 35. Bxb6 axb3 36. axb3 Rb8 37. Bc7 Rxb3 38. Bxd6 Re3 39. h3 39. c5!? 39... Na5 40. Bc5?! 40. c5 40... Rb3 41. Ra1 Nxc4 42. Rc2 Ne3+ 43. Bxe3 Rxe3 44. Rf2= 1/2-1/2


Aidas Labuckas - Vytautas Slapikas [A53]

LTU-ch/Kaunas (11) 2001


1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nf3 Nc6 4. Nc3 e5 5. d5 Ne7 6. e4 Ng6 7. Be2 Be7 8. O-O O-O 9. Bd2 h6 10. Ne1 Nh7 11. Bg4 Bg5 12. Bxc8 Rxc8 13. Nd3 f5 14. f3 14. exf5 14... c6 15. Bxg5 Nxg5 16. Qb3 cxd5 17. cxd5 Qe7 18. Rae1 fxe4 19. Nxe4 Nxe4 20. Rxe4 Nf4 21. Rfe1 Nxd3 22. Qxd3 Qc7 23. Qd2 Qc2 24. Qxc2 Rxc2 25. R4e2 Rfc8 26. Kf2 Kf7 27. Rxc2 Rxc2+ 28. Re2 Rc1 29. Rd2 Kf6 30. Ke3 Kf5 31. g3 g6 32. h4 h5 33. Rg2 Re1+ 34. Kd2 Ra1 35. a3 Rb1 36. Ke3 Re1+ 37. Kd2 Rb1 38. Ke3 1/2-1/2


Eid Mahmoud Abou el Zein - Vytautas Slapikas [A41]

Golden Cleopatra op/Cairo (7) 2002


1. c4 d6 2. d4 e5 3. Nf3 Nc6 4. Nc3 Nf6 5. d5 Ne7 6. e4 Ng6 7. h3 Be7 8. Bd3 O-O 9. Ne2 h6 10. g4 Nh7 11. Ng3 Ng5 12. Nf5 Nxf3+ 13. Qxf3 Bg5 14. Be3 Nf4 15. Bxf4 Bxf4 16. h4 c6 17. Ne3 Qa5+ 18. Ke2 Bd7 19. g5 Rac8 20. b4 Qxb4 21. Rab1 Qa5 22. Rxb7 Rc7 23. Rb2 Qa3 24. Rhb1 hxg5 25. hxg5 Bxg5 26. Nf5 Bxf5 27. Qxf5 Bh6 28. Rb8 c5 29. Qh3 Qxa2+ 30. Kf1 Qd2 31. Rxf8+ Kxf8 32. Rb8+ Ke7 33. Be2 a5 34. Qb3 Qc1+ 35. Kg2 Qf4 36. Rh8 Qxe4+ 37. Bf3 Qg6+ 38. Kh3 Qf5+ 39. Bg4 Qxf2 40. Qb8 Qf1+ 41. Kh4 Bg5+ 0-1


Gediminas Sarakauskas - Vytautas Slapikas [A54]

LTU-ch/Vilnius (4) 2004


1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 e5 4. Nf3 Nc6 5. d5 Ne7 6. e4 Ng6 7. g3 Be7 8. Bg2 O-O 9. O-O h6 10. Ne1 Nh7 11. Nd3 f5 12. f4 exf4 13. Bxf4 Bf6 14. Qh5 Nxf4 15. Nxf4 Bxc3 16. bxc3 Nf6 17. Qg6 fxe4 18. Nh5 Nxh5 19. Qxh5 Bd7 20. Rxf8+ Qxf8 21. Bxe4 Qe8 22. Qf3 Qf8 23. Qh5 Qe8 24. Qf3 Qf8 1/2-1/2

Games in PGN